HELP VANUIT Teerns een kind naar school in Kenya

Nelson Mandela en de stichting Kleuters van Kenya geloven dat je met educatie de wereld kunt veranderen. Een inwoner uit bijvoorbeeld Teerns kan echt bijdragen aan de kennis van een kind in Kenya. Zo bestrijden we armoede, investeren we samen in onze kinderen en creëren we een educatieve toekomst.

Wilt u een goed doel steunen? De stichting Kleuters van Kenya is een kleine organisatie die ter plaatse hulp verleent. Alle donaties van onze sponsors worden volledig aan de kinderen besteed en onze bestuursleden ontvangen geen geld maar geven juist geld aan de stichting. Dat is het grote voordeel van een kleine organisatie die zich met hart en ziel inzet voor kinderen en onderwijs in Kenya.

De stichting Kleuters van Kenya nodigt u uit als sponsor van een kind, als vrijwilliger of bijvoorbeeld  als schrijver van een mooi berichtje over de stichting. Alle steun is van harte welkom!

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world", NELSON MANDELA

benodigdheden BASISONDERWIJS

Het basisonderwijs is vrij maar de kinderen moeten zelf zorgen voor een uniform, schoeisel, boeken, schriften en schrijfgerei. Zonder deze spullen worden ze niet in de klas toegelaten. Ook worden schoolbijdragen gevraagd voor onder andere de inschrijving, bijles en examens. Door al deze kosten is het voor veel kinderen niet mogelijk om naar school te gaan. De Stichting zorgt met medewerking van donateurs in Nederland en België voor dat alle schoolbenodigdheden worden betaald en zorgt ook voor het middageten en medische eerste hulp bij ziekte (eventueel ook voor huisgenoten, bijv. broertje, zusje of moeder).

SPONSOR EEN KIND

Voor een bedrag van € 28,- per maand kan een kind naar school en krijgt het een maaltijd. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het schoolgeld, een uniform en de schoolspullen van uw sponsorkind. Onderwijs is de weg om armoede te bestrijden en daarom een noodzaak, vooral voor de minst bedeelden. Help mee in de strijd tegen armoede en sponsor vandaag nog een kind in Kenya door het formulier in te vullen en te versturen.

INDELING SCHOOLJAAR KENYA

  • Schoolperiode: Januari – Februari – Maart
  • Schoolvakantie: April
  • Schoolperiode: Mei – Juni – Juli
  • Schoolvakantie: Augustus
  • Schoolperiode: September – Oktober – November
  • Schoolvakantie: December

© 2018  |  Stichting Kleuters van Kenya  |  aktief sinds 1985

Ook sponsors en vrijwilligers uit Hempens, Zuiderburen, Goutum, De Hem, Wilaard, Warstiens, Leeuwarden, Swichum, Warga, Wirdum zijn van harte welkom.