Stichting

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD >>

OPRICHTING
De Stichting Kleuters van Kenya is opgericht op 14 Augustus 1990 in Amsterdam – Nederland na de Internationale Vrouwen Conferentie in 1985 in Nairobi – Kenya, op initiatief van bestuursleden die deelnamen, in samenwerking met vrouwengroepen en kerken in Nairobi.

DOELSTELLINGEN
Het geven van onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 15 jaar afkomstig uit de lagere sociale klassen van de bevolking in Kenya. Het creëren van inkomensverbeteringactiviteiten voor vrouwen uit dezelfde omgeving om in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien, ten bate van hun gezin, WIGA-vrouwenprojekt.