logo-stichting-kleuters-van-kenya-new-t.png

Stichting Kleuters van Kenya

Watoto wa Kenya * IBAN: NL69 INGB 0000 3273 17

DE STICHTING KLEUTERS VAN KENYA

De Stichting Kleuters van Kenya is opgericht op 14 Augustus 1990 in Amsterdam – Nederland na de Internationale Vrouwen Conferentie in 1985 in Nairobi – Kenya. Onze bestuursleden waren op de conferentie aanwezig en zij hebben in samenwerking met vrouwengroepen en kerken in Nairobi de doelstellingen van de stichting bepaald.

WAAROM

Het is vooral aan de kust een normaal straatbeeld. Kinderen “vooral meisjes” die met manden op het hoofd fruit, groente en bijvoorbeeld vis verkopen. Meestal omdat het gezin in armoede leeft en de moeder geen geld heeft om haar kind naar school te laten gaan. De stichting wil deze kinderen een betere toekomst bieden door wel scholing mogelijk te maken. 

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world", NELSON MANDELA

DOELSTELLINGEN

Het geven van onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 15 jaar afkomstig uit de lagere sociale klassen van de bevolking in Kenya. Het creëren van inkomensverbeteringsactiviteiten voor de moeders van deze kinderen om in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien van hun gezin (het WIGA-vrouwenproject).

DE KRACHT VAN ONZE STICHTING IS DAT HET GELD VAN DE SPONSORS VOLLEDIG AAN DE KINDEREN WORDT BESTEED.

WELKE KINDEREN SPONSOREN WE

  • Kinderen uit eenoudergezinnen.
  • Weeskinderen die door hun oma of familie worden verzorgd.
  • Kinderen die verwaarloosd worden en gaan zwerven.
  • Meisjes die nooit naar school zijn geweest en op straat etenswaren verkopen.
  • Tieners die excelleren op de basisschool maar geen geld hebben voor een vervolgstudie. Met deze laatste groep is vorig jaar gestart omdat deze tieners het uitstekend doen, gemotiveerd zijn en het verdienen om verder te studeren.

Met uw donatie kunnen wij hiermee doorgaan.

© 2018  |  Stichting Kleuters van Kenya  |  aktief sinds 1985